Етапи при изработката на сайтове

Изработката на уеб сайт е динамичен процес, който изисква сътрудничество между клиента и уеб дизайн агенцията. Важно е да се отдели време за планиране и анализ, за да се осигури, че уебсайтът отговаря на нуждите и целите на клиента.

Изработката на уеб сайт е комплексен и стъпков процес, който изисква внимание към детайлите и планиране. Етапи при изработката на сайтове обхваща следните стъпки:

Определяне целите на сайта

Преди да се започне изработката на един уеб сайт, трябва да сме наясно, какво искаме да постигнем с него и за какво ще ни служи. Основно уеб сайтовете служат за представянето на дадена фирма, организация или стоки, продукти или услуги и тяхната цел е да покажат на своята аудитория или клиенти, интересуващата ги информация.

Схема за изработката на сайта

Съставя се схема, как ще изглежда уеб сайта и на каква платформа, каква ще е неговата функционалност, графично оформление, каква ще е неговата навигация, каква информация ще съдържа, какъв ще е неговият домейн (www.slvdesign.com) , къде ще се хоства и т.н. Това са етапи при изработката на сайт.

Информационна структура на сайта

Колко страници ще има сайта? Колко често ще се променя тази информация? Ще има ли административен панел за въвеждането на тази информация? Ще има ли ограничения и контрол на достъпа за потребителите? Определя се каква база данни ще се ползва и т.н.

Дизайн и оформление на сайта

Определя се цветовата гама на сайта, шрифтовете, които ще се използват, избират се ефекти, разполагат се компонентите, къде ще се разположи логото на фирмата, на кое място ще се намира навигационното меню и дали ще е хоризонтално или вертикално. Изработват се графично началната и вътрешните страници.

Програмиране и код на сайта

Графично изработените начална и вътрешни страници на уеб сайта се вграждат във HTML и CSS код, който всъщност определя местоположението на различните компоненти в сайта и носи неговата информация. Програмиране на функционалностите на сайта.

Информация и тестове на сайта

Информацията (текстов и снимков материал), която ще съдържа сайта се въвежда на определените за това места в самия HTML код на уеб страницата.
След като сайта е готов, той се тества как се вижда през различните браузъри. Тества се неговата бързина на работа в интернет пространството.