Етапи при изработка на уеб сайт

Процесът на изработка на един уеб сайт е подобен на процеса на изработка на дадено изделие или продукт. В началото разполагаме с идеи и материали, а на края получаваме готовият уеб сайт. Този продукт е плод на креативността и интелектуалния труд на дизайнери, програмисти и уеб специалисти. За да опишем процеса на изработка на един уеб сайт, ще трябва да разгледаме етапите, през които преминава той.

Определяне целите на уеб сайта

Преди да се започне изработката на един уеб сайт, трябва да сме наясно, какво искаме да постигнем с неговото изграждане и за какво ще ни служи. Основно уеб сайтовете служат за представянето на дадена фирма, организация или стоки, продукти или услуги и тяхната цел е да покажат на своята аудитория или клиенти, интересуващата ги информация.

Съставяне на схема за изработка на уеб сайта

Съставя се схема, как ще изглежда уеб сайта, каква ще е неговата функционалност, графично оформление, каква ще е неговата навигация, каква информация ще съдържа, какъв ще е неговият домейн (www.slvdesign.com) , къде ще се хоства и т.н.

Определя се информационната структура на уеб сайта

Колко страници ще има сайта? Колко често ще се променя тази информация? Ще има ли административен панел за въвеждането на тази информация? Ще има ли ограничения и контрол на достъпа за потребителите? Определя се каква база данни ще се ползва.

Дизайн на графичната част на уеб сайта

Определя се цветовата гама на сайта, шрифтовете, които ще се използват, избират се ефекти, разполагат се компонентите, къде ще се разположи логото на фирмата, на кое място ще се намира навигационното меню и дали ще е хоризонтално или вертикално. Изработват се графично началната и вътрешните страници.

Софтуерно изработване на уеб сайта

Графично изработените начална и вътрешни страници на уеб сайта се вграждат във HTML и CSS код, който всъщност определя местоположението на различните компоненти в сайта и носи неговата информация.

Въвеждане на информацията в уеб сайта

Информацията (текстов и снимков материал), която ще съдържа сайта се въвежда на определените за това места в самия HTML код на уеб страницата.

Тестове на уеб сайта

След като сайта е готов, той се качва на тестов уеб сървър и се преглежда как се виждат отделните страници през различните браузъри. Тества се неговата бързина на работа в интернет пространството.

SEO Оптимизация на уеб сайта

След като е напълно готов уеб сайта се подбират правилни ключови думи за описание в тайтълите (title) и мета (meta) таговете на страниците. Регистрира се в базите данни на търсещите машини и в тематични портални сайтове (отговарящи на неговото съдържание).