Разгледайте нашите проекти на изработени банери за рекламните кампаний на наши клиенти!

expand banner

Expandable банер

Изработка на Expandable банер/Roll over банер – банер, който се визуализира от две части: стандартна част с размерите на съответната позиция и нестандатна част. При преминаване…