Направихме електронно списание за уеб страницата на OfflineMagazine 34

Направихме електронно списание за уеб страницата на OfflineMagazine 34

Offline е единственото бордно списание по земя на най-големия Национален пътнически автобусен превозвач Етап- Адресс. То е издание без аналог на българския медиен пазар, предлагайки практична информация…

Изработихме логото и уебсайта на строителна фирма МЛ – Инженеринг

Изработихме логото и уебсайта на строителна фирма МЛ – Инженеринг

Уеб страницата на строителна фирма МЛ – Инженеринг, която разполага с висококвалифициран инженерно – технически персонал и притежава собствена специализирана техника и механизация, представя тяхната дейност…