Изработка на информативен сайт за получаване на Българско гражданство от чужденци.

Клиент:

Eurolex

Тип на проекта:

Изработка на сайт и лого

Описание:

Изработка на информативен сайт за чужденци, който ги информира за начините за получаване на Българска виза и инвестиране в България.
За уеб сайта беше изработено и лого във растерен и векторен формат.