Клиент:

НСУСУ – СЪТРУДНИЧЕСТВО

Тип на проекта:

Изработка на сайт

Описание:

Сайта на сдружението е динамичен и представя неговата дейност.

Национално сдружение на учителите от специалните училища – „СЪТРУДНИЧЕСТВО“ (НСУСУ), е сдружение с нестопанска цел, в което участват национално представени специални училища.