BUL- LAC GROUP

Клиент:

BUL- LAC GROUP

Тип на проекта:

Изработка на сайт

Описание:

Сайта на фирмата е динамичен и е базиран на WordPress.

Внего са изброени услугите предоставяни от фирмата, както има възможност за добавяне на имоти и туристически екскурзии.

Фирмата “БУЛ-ЛАК ГРУП“ съществува от 2008 г. и е оторизирана от Дирекция „Консулски отношения” на Министерство на външните работи с договор № 2132 / 11.01.2013 г. за превод и легализация на документи. Преводите се извършват от квалифицирани преводачи, които са с висше филологическо образование. Всички те са одобрени и оторизирани да извършват преводаческа дейност от Министерството на външните работи.