Изработка на фирмен сайт на LENOX

Клиент:

LENOX

Тип на проекта:

Изработка на сайт

Описание:

Сайта на фирмата представя дейността и извършваните услуги.

Фирмата инвестира в обществения капитал, обществени фючърси и опции, публични и частни облигации и извънборсовите деривати по целия свят.