expand banner

Клиент:

Тип на проекта:

Изработка на рекламен банер

Описание:

Изработка на Expandable банер/Roll over банер – банер, който се визуализира от две части: стандартна част с размерите на съответната позиция и нестандатна част. При преминаване с курсора върху стандартната част, той увеличава размерите си до нестандартната част, а след отдръпване на курсора от стандартната част, банера възстановява първоначалния си размер.